top of page
willowcrest-logo-lighter.png

ĐƠN VỊ CÓ S

2568

SOLD

2562

SOLD

2556

SOLD

2550

SOLD

2592

SOLD

2586

SOLD

2580

SOLD

2574

SOLD

2579

SOLD

2585

SOLD

2591

SOLD

2597

SOLD

Nhận tin tức mới về quy trình xây dựng và bán hàng của Willowcrest trên blog của chúng tôi TẠI ĐÂY hoặc đăng ký cập nhật email trên Trang web Homestead TẠI ĐÂY .

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Mơ ước sở hữu nhà riêng nhưng chưa sẵn sàng để mua? Nhận thêm thông tin về Câu lạc bộ người mua nhà của chúng tôi trên trang web Homestead TẠI ĐÂY.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Necesita traducción en Español?

Correo electrónico: gerard@homesteadclt.org

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Cần dịch sang tiếng Việt?

E-mail: gerard@homesteadclt.org

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Làm thế nào để làm gì? Э

Tiếng Anh: gerard@homesteadclt.org

Để đủ điều kiện mua hàng, thu nhập của bạn phải ở hoặc dưới ngưỡng trong bảng dưới đây:

CHẤT LƯỢNG THU NHẬP

Để mua nhà thông qua Homestead Community Land Trust, bạn phải kiếm được ít hơn 80% thu nhập trung bình của khu vực bị suy giảm bởi Phát triển Nhà và Đô thị (HUD), một cơ quan của chính phủ liên bang. Trong đô la có nghĩa là:

CHẤT LƯỢNG THU NHẬP

Để mua nhà thông qua Homestead Community Land Trust, bạn phải kiếm được ít hơn 80% thu nhập trung bình của khu vực bị suy giảm bởi Phát triển Nhà và Đô thị (HUD), một cơ quan của chính phủ liên bang. Trong đô la có nghĩa là:

Breaking-ground600px.jpg

Willowcrest Townhomes Groundbreaking - November 2019

Bắt đầu quá trình đủ điều kiện cho những ngôi nhà này ngay bây giờ bằng cách hoàn thành mẫu đơn đăng ký trước trên trang web Homestead Community Land Trust.

bottom of page