willowcrest-logo-lighter.png

Nhà Willowcrest sẽ có mặt vào đầu năm 2021.

ĐƠN VỊ CÓ S

2568

$308,000

2562

$243,334

2556

$310,000

2550

$315,000

2592

$308,000

2586

$243,334

2580

$310,000

2574

$315,000

2579

$315,000

2585

$310,000

2591

$243,334

2597

$308,000

Để đủ điều kiện mua hàng, thu nhập của bạn phải ở hoặc dưới ngưỡng trong bảng dưới đây:

CHẤT LƯỢNG THU NHẬP

Để mua nhà thông qua Homestead Community Land Trust, bạn phải kiếm được ít hơn 80% thu nhập trung bình của khu vực bị suy giảm bởi Phát triển Nhà và Đô thị (HUD), một cơ quan của chính phủ liên bang. Trong đô la có nghĩa là:

Nhận tin tức mới về quy trình xây dựng và bán hàng của Willowcrest trên blog của chúng tôi TẠI ĐÂY hoặc đăng ký cập nhật email trên Trang web Homestead TẠI ĐÂY .

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Mơ ước sở hữu nhà riêng nhưng chưa sẵn sàng để mua? Nhận thêm thông tin về Câu lạc bộ người mua nhà của chúng tôi trên trang web Homestead TẠI ĐÂY.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Necesita traducción en Español?

Correo electrónico: gerard@homesteadclt.org

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Cần dịch sang tiếng Việt?

E-mail: gerard@homesteadclt.org

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Làm thế nào để làm gì? Э

Tiếng Anh: gerard@homesteadclt.org

Breaking-ground600px.jpg

CHẤT LƯỢNG THU NHẬP

Để mua nhà thông qua Homestead Community Land Trust, bạn phải kiếm được ít hơn 80% thu nhập trung bình của khu vực bị suy giảm bởi Phát triển Nhà và Đô thị (HUD), một cơ quan của chính phủ liên bang. Trong đô la có nghĩa là:

Willowcrest Townhomes Groundbreaking - November 2019

Bắt đầu quá trình đủ điều kiện cho những ngôi nhà này ngay bây giờ bằng cách hoàn thành mẫu đơn đăng ký trước trên trang web Homestead Community Land Trust.