top of page
willowcrest-logo-lighter.png

Chỉ đường và quá cảnh

View-from-Renton-Highlands.jpg

Lối vào Willowcrest nằm ở phía nam của Glennwood Townhomes tại 1141 Glennwood Ave NE, Renton, WA 98056.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Tàu điện ngầm quận King

Khu dân cư Sunset được phục vụ bởi Tuyến 240 sẽ kết nối với hệ thống Đường sắt Ánh sáng Đông Tây mới khi hoàn thành. Đây cũng là địa điểm mở rộng dịch vụ Rapid Ride trong tương lai, dự kiến ​​vào năm 2023. Nó cũng được Tuyến 105 phục vụ thông qua Trung tâm vận chuyển Renton.

This photograph of Mount Rainier represents the beauty visible in the Sunset Neighborhood. Willowcrest homes have views of  Mt. Rainier and the Olympics, but this image does not represent those views.

.

bottom of page